AMNINGSNYTT


Ett av våra viktigaste redskap för att presentera Amningshjälpen är vår tidning Amningsnytt - Sveriges enda amningstidning! 
Tidningen fungerar också som föreningsorgan.

Amningnytt utkommer 4 gånger per år, i mars, juni, september och december.

Prenumerera på Amningsnytt

eller

Bli medlem, då ingår Amningsnytt!

KONTAKT


För annonsering i Amningsnytt, kontakta redaktionen

Redaktör: Torunn Öhberg

Ansvarig utgivare: Elisabeth Kylberg