För vårdpersonal

Kurs för vårdpersonal

Vi erbjuder utbildning för vårdpersonal

Studiecirkel för vårdpersonal

 • Två tillfällen à 3,5 timmar
 • Kursmaterial ingår
 • Avgift: 9000 kr för upp till 11 deltagare. Därutöver 800 kr/person, max 19 deltagare.
 • Lokal: Sensus studieförbund eller i egen lokal. Vi kan också erbjuda en interaktiv studiecirkel online om vi inte har kursledare på plats.

Deltagande i föräldrakurs

 • 1-2 platser reserveraras för vårdperonal vid kurser riktade till föräldrar
 • Totalt 9 timmar
 • Kursmaterial ingår
 • Deltagaravgift: 800 kr/person
 • Uppge i anmälan att du är vårdpersonal

Heldagsföreläsning för vårdpersonal

Målgrupp

 • Vårdpersonal som direkt arbetar med amning och blivande/nyblivna föräldrar, såsom barnmorskor, BVC-personal, förlossnings- och BB-personal, men även psykologer och läkare
 • Personal från öppna förskolor, doulor, förlossningspedagoger och annan intresserad vårdpersonal är även välkomna att delta

Kursutvärderingar visar att vårdpersonal upplever att kursen ger inspiration, ny kunskap och förtroende för verksamheten. Den stärker banden mellan Amningshjälpen, Sensus studieförbund och vårdkedjan.