Vill du stötta föräldrar som har amningssvårigheter? Bli hjälpmamma!


Så blir du hjälpmamma:
För att bli hjälpmamma behöver  du har varit aktiv medlem i minst sex månader och inte har något samröre med barnmatsindustrin. 

1. Bli aktiv medlem!

2. Läs böckerna i litteraturlistan , ta kontakt med kontoret för att bli tillagd i Facebookgruppen för provskrivare och ta kontakt med din länssamordare. Har ditt län ingen samordnare kan kontoret koppla ihop dig med någon annan.

3. Skriv hjälpmammaprov (finns även ett på engelska) och skicka in för rättning.


Vissa lokalgrupper anordnar hjälpmammakurser som syftar till att förbereda och stötta dig i din hjälpmammautbildning. Där diskuteras bland annat hjälpmammaprovfrågorna, egna och andras amningserfarenheter samt vad som förväntas av dig som hjälpmamma. Att gå en hjälpmammakurs gör dig inte automatiskt till hjälpmamma, du måste själv skriva det egna hjälpmammaprovet och skicka in för rättning, men den ger dig förhoppningsvis en god grund att stå på.


För hjälpmammor som pausar  är reglerna:

Upp till sex månader: Det går bra att bara fortsätta sitt arbete som hjälpmamma igen

Sex till tolv månader: Hjälpmamman får göra årets femfrågeprov

Ett till tre år: Hjälpmamman får göra vårt uppdateringsprov som är ett hjälpmammeprov med 17 frågor

Fyra år eller mer: Hjälpmamman får göra om hela hjälpmammeprovet med 42 frågor

LÄNKAR

KONTAKT


Det färdiga provet skickas till provrattning@amningshjalpen.se för kommentarer och rättning.

Det finns en facebook-grupp för provskrivare, bli vän med Kontoret, för att bli tillagd i den gruppen.

Diskutera gärna provfrågorna med din länssamordnare eller annan hjälpmamma.