BRÖSTPRISET

Rubrik


Amningshjälpens Bröstpris instiftades 1983 och utdelas för "amningsbefrämjande kulturinsats" eller annan samhällelig amningsbefrämjande insats som har gjorts det senaste året eller de senaste åren. Även medlemmar i Amningshjälpen kan nomineras och få priset, men bara om de gjort insatsen på eget initiativ och inte Amningshjälpens.

.


Motiveringar:

"AMSAK, för allt de gjort för att främja amning, ge amningsstöd och sprida kunskap genom åren.
Det är ”synd och skam” att AMSAK och deras mottagning ej ska finnas kvar!!! Tvärtom borde de ha getts mer resurser för att fortsätta och ha möjlighet att vidareutveckla sitt arbete. Om AMSAK ändå kunde få vara grunden för ett nationellt kunskapscentrum som uppdaterar vården, arbetar fram nationella vårdrutiner (så inte alla kliniker behöver jobba fram sitt eget..) & som sprider kunskap i samhället (nu mer viktigt än någon gång tidigare känns det som) och som ger stöd till ammande med svår amningsproblematik och dit vi vårdpersonal kan vända oss till när vi kör fast i rådgivning. "

"AMSAK amningsspecialistmottagning och dess 12 amningsspecialister har under 5 år oförtrutet arbetet tillsammans med att utveckla en AMNINGSSPECIALISTMOTTAGNING så att ammande kunnat få stöd för sina amningsmål, vård vid bröstkomplikationer och psykologiskt bekräftande stöd då självförtroende och den jobbiga känslan av förlust av kroppskontroll då amningen inte fungerat som tänkt. En unik amningsspecialistmottagning i Sverige!!
Mottagningen skulle kunnas ses som en förebild för andra mottagningar i Sverige genom sitt
nedskrivna etiska förhållningssätt och krav på hög kompetens och mångårigt erfarenhet. En amningsmottagning som därmed även fungerat som utbildare och inspiration till vårdpersonal , framtagande av vårdprogram och kunskapsstöd.
En amningsmottagning med 12 amningsspecialister som inspirerat och stöttat varandra i arbetet och haft en samsyn i vårdarbetet .
En amningsmottagning som har kunnat verka i det glapp som finns mellan förlossning och kontakt med öppenvården och på så sätt kunnat förebygga bröst och amningskomplikationer som ofta uppstår första dagarna. En amningsmottagning som under pandemin var snabb med att erbjuda föräldrar stöd via chatt och video och där
föräldrarna själva kunde lägga upp egna filmer / bilder utan att behöva passa någon tid..
En amningsmottagning som samarbetat med gynakutmottagningar och ultraljudsmottagning. En amningsmottagning som barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler hänvisat till vid behov av en amningsspecialist på neutral plats.
En amningsmottagning med läkarkompetens för recept och konsultationer.
En amningsmottagning som haft handledning för svåra patientfall.
En amningsmottagning med korta beslutsvägar och intern chattforum för att nå ut med information snabbt och lättillgängligt för medarbetarna. En amningsmottagning
”på stan” som tagit emot vårdsökande föräldrar från hela storstockholm oavsett språk i en hemlik miljö, möblerat med sköna amningsstolar och tom en säng. En amningsmottagning där besökstid kunnat erbjudas snabbt och akut. En amningsmottagning som själva kunnat ta odlingar på sår och bröstmjölk och snabb hantering till laboratorium för analys.
En amningsmottagning som journalfört både
i Obstetrix ( mödravård och förlossningens journalsystem i Stockholm och i Take Care
( journalsystem för övrig vård i Stockholm).
En amningsmottagning vars medarbetare har deltagit i internationella konferenser för vidareutveckling och kontakt med kollegor från andra delar av världen och som tagit emot studiebesök från utlandet och från kollegor i Stockholm och Sverige."

PRISTAGARE


2021: Asabea Britton
2019: Jannika Kauppi och Lin Dalén

2018: Kerstin Lindahl
2017: Elisabeth Kylberg
2016: Lisen Forsberg 
2015: Tidskriften Nära Barn
2014: Anouk Jolin
2013: Marit Olanders
2012: Louise Hallin och Malin Alfvén
2011: Lin Dalén
2010: L Weimers, A Gustafsson och H Gustafsson
2009: E-L Funqkvist, K Hedberg-Nyqvist och U Ewald
2008: Linda Skugge
2007: Laleh
2006: Cecilia Moen
2005: Lars Å Hanson
2004: Kerstin Hedberg Nyqvist
2003: Nanna Bylund
2002: Tomas Ljungberg
2001: Hagabion i Göteborg
2000: Marilyn Yalom
1999: Kristin Svensson och Malin Nordgren
1998: Håkan Jaensson och Gunna Grähs
1997: Maria Borelius
1996: Stina Ekblad
1995: Gro Nylander

1993: A-B Arvidsson, A-M Widström och K Christiansson
1992: Malin Nordgren
1990: Teater Da Capo
1989: Isabelle Allende
1988: Lennart Nilsson
1987: Astrid Lindgren och Ilon Wikland
1986: Staffan Lindén
1985: Simone Cederqvist
1984: Mejeriernas Riksförbund
1983: Per Dunsö och Ola Ström