BRÖSTPRISET

Rubrik


Amningshjälpens Bröstpris instiftades 1983 och utdelas för "amningsbefrämjande kulturinsats" eller annan samhällelig amningsbefrämjande insats som har gjorts det senaste året eller de senaste åren. Även medlemmar i Amningshjälpen kan nomineras och få priset, men bara om de gjort insatsen på eget initiativ och inte Amningshjälpens.

.


Motiveringar:

"Dags att uppmärksamma den kulturgärningsom vår medlem Signe Franks stått för underflera decennier. Signe Franks var redaktör för Amningsnytt under åren 1982-1989, och skrev viktiga artiklar redan innan.

Hon kom också med idén till Amningshjälpens logotyp – där den ammande mamman har en stödjande person vid sin sida.                              Signe var tidig att införa begreppet doula på 1980-talet, och redogjorde för en nyzeeländsk undersökning om plötslig spädbarnsdöd (att barnet skulle läggas på rygg mm - två år innanSocialstyrelsen ändrade sina rekommendationer.

Signe förutsåg också den back-lash som kom om amning. Hon hävdade att det inte går att ha en amningsrekommendation, när det inte finns stöd till mammor att kunna följa den.

Signe ser bilden som kommunikationsmedel. Bilden blev inte bara en utfyllnad eller illustration till en text, utan fick ett egenvärde. Ett par exempel är de publicerade frimärksbilder och vykort, som hon fann över hela världen, och som illustrerade amning. Hennes samling har spridit kunskap om hur amning gestaltats i konsten. Signe var tidig att uppmärksamma forskning om amning och bröstmjölk, och den ammande mammans ställning i olika kulturer. Hon har också ofta lyft fram ett historiskt perspektiv. Tack vare Signes amerikanska bakgrund fick vi läsare ständigt ta del av resuméer från internationell forskning (oftast engelskspråkig) om amning. Mycket av det hon skrev på 80-talet är högaktuellt idag. Exempel på artiklar av Signe Franks: - Amning och kvinnors sexualitet, - 3-83 - Familjesängen – med inspiration till samsovning, troligtvis 1983 - Vår dagliga dos giv oss idag, gifter i modersmjölken, 3-87 - Kängurumetoden, 4-87

Signe kom tillriksträffen och visade sin frimärks- och vykortssamling, amning från hela världen. En unik samling som har förevisats vid flera nationella och internationella sammankomster. Signe är en sann ”kulturkvinna”, som under många år deltagit ibokmässan i Göteborg, och där promotat amning.

Hon har alltid hållit en låg profil. Hon har aldrig varit hjälpmamma, men vi tycker det   är dags att hon får Amningshjälpens fulla erkännande genom att erhålla 2023 års bröstpris för sina kulturella gärningar för amning och Amningshjälpen. "

 

PRISTAGARE


2021: Asabea Britton
2019: Jannika Kauppi och Lin Dalén

2018: Kerstin Lindahl
2017: Elisabeth Kylberg
2016: Lisen Forsberg 
2015: Tidskriften Nära Barn
2014: Anouk Jolin
2013: Marit Olanders
2012: Louise Hallin och Malin Alfvén
2011: Lin Dalén
2010: L Weimers, A Gustafsson och H Gustafsson
2009: E-L Funqkvist, K Hedberg-Nyqvist och U Ewald
2008: Linda Skugge
2007: Laleh
2006: Cecilia Moen
2005: Lars Å Hanson
2004: Kerstin Hedberg Nyqvist
2003: Nanna Bylund
2002: Tomas Ljungberg
2001: Hagabion i Göteborg
2000: Marilyn Yalom
1999: Kristin Svensson och Malin Nordgren
1998: Håkan Jaensson och Gunna Grähs
1997: Maria Borelius
1996: Stina Ekblad
1995: Gro Nylander

1993: A-B Arvidsson, A-M Widström och K Christiansson
1992: Malin Nordgren
1990: Teater Da Capo
1989: Isabelle Allende
1988: Lennart Nilsson
1987: Astrid Lindgren och Ilon Wikland
1986: Staffan Lindén
1985: Simone Cederqvist
1984: Mejeriernas Riksförbund
1983: Per Dunsö och Ola Ström