ORGANISATION


Amningshjälpen är en partipolitiskt obunden förening med rötter i svensk folkrörelse, med demokratiska ideal och som drivs av en vilja att kunna hjälpa alla föräldrar som önskar amma sina barn.

Genom läns- och lokalgrupper, styrelse, kontor, tidningen Amningsnytt, sociala medier och hemsida, sprider Amningshjälpen kunskap om amning, följer samhällsdebatten samt bemöter fördomar och myter om amning.

Föreningens verksamhet bygger främst på amningsrådgivning via telefon, sms och mejl, via sociala medier och ibland även hembesök.

Amningshjälpen håller även amningskurser kurser för blivande föräldrar både lokalt i länen och online för hela landet.

Amningshjälpen arbetar politiskt som en lobbyorganisation.
Amningshjälpen tar ställning mot rasism och diskriminering och tar ställning för demokratiska värderingar.

Föreningens mål:

  • Föreningen vill öka förståelsen för amningens villkor för individ, familj och samhälle.
  • Föreningen ger råd och stöd i amningsfrågor till föräldrar och andra intresserade.
  • Föreningen vill sprida kunskap om amning.
  • Föreningen vill verka för alla föräldrars rätt till saklig amningsinformation och empatisk rådgivning.
  • Föreningen vill föra alla familjers talan genom aktivt deltagande i nätverk som AMNIS och Amningskommittén.

UPPGIFTER


Organisationsnummer: 813200-2737

Bankgironummer: 508-3811

Swishnummer:123 115 58 11