ARBETSGRUPPER


NAFIA

Sedan 2014 är Nordiska Arbetsgruppen För Internationella Amningsfrågor (NAFIA) en arbetsgrupp inom Amningshjälpen.

NAFIA arbetar för ökad information om amningens betydelse ur ett samhällsperspektiv både internationellt och i Sverige

NAFIA vill öka engagemanget i vårt land i dessa frågor


Arbetsgruppen för amningskurser

Arbetsgruppen för amningskurser ansvarar för förberedande amningskurser för blivande föräldrar -med fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden