Arvsfondsprojekt 2011-2015


Amningsfrekvensen i Sverige sjunker sedan 1996.
97 procent av de gravida uppger att de vill amma sina barn men trots att nästan alla mammor börjar amma på BB sjunker siffrorna snabbt och efter två månader får endast 67,1 procent av alla spädbarn enbart bröstmjölk.

Utgångspunkten i projektet är att kvinnornas vilja att amma och Livsmedelsverkets rekommendation om helamning under barnets sex första månader inte överensstämmer med den nedåtgående amningsfrekvensen. Orsakerna är flera och troligtvis är brist på information, kunskap och stöd under och efter graviditeten några av dem. Konsekvenserna av en vikande amningsfrekvens är för barnen på kort sikt ökat antal infektioner och på lång sikt försämrad folkhälsa.

Utvärderingarna av projektet tyder på att kurserna har avsedd effekt och ökar kvinnans tillit till sin egen förmåga att amma och att partners känner sig delaktiga och betydelsefulla under amningsperioden.

Bröstpriset 2014På Amningshjälpens årsmöte den 12 april 2014 röstades årets Bröstpristagare fram.

Årets vinnare var Anouk Jolin med projektet "Amningskurs för blivande föräldrar" med motiveringen:

För en viktig insats i att stärka amningskulturen i Sverige bland blivande föräldrar och ge dem verktyg och kunskap de behöver för att kunna lyckas med sin amning. Projektet har även stärkt gemenskapen bland Amningshjälpens hjälpmammor och givit Amningshjälpen ny kraft och nytt engagemang.


 

Ansökningar


Ansökan år 1 (2011 - 2012)                 
Ansökan år 2 (2012 - 2013)                   
Ansökan år 3 (2013 - 2014)                   
Ansökan förlängt år 3 (2015)                 

Redogörelser


Pressmeddelanden

Kursväska Våra kursledare har en väska med exempel på olika amningshjälpmedel för att kunna visa en del av det som finns.