IBFAN kalender 2020

Ibfan Kalender 2020

  • Artnr: 4206
  • Ej i lager

Beskrivning av artikel

Stöd Ibfans arbete genom att köpa denna fina väggalmanacka med vackra amningsbilder!

Ibfan är en paraplyorganisation, för 250 idella, opolitiska organisationer i 166 länder, som arbetar för det globala målet att öka antalet helammade barn upp till 6 månaders ålder. 

Ibfan arbetar också för rättigheten till mammaledighet för att möjliggöra helamning under barnets första sex månader och för utbildning av amningsrådgivare.

Ibfan arbetar för efterlevandet av WHO-koden, vars målsättning är att medverka till en säker och ändamålsenlig spädbarnsuppfödning, genom skydd och främjande av amning, samt om bröstmjölksersättning behövs, säkerställande av att sådana används på rätt sätt på basis av riktig information och genom tillbörlig marknadsföringoch distribution.