Amning idag

av Elisabeth Kylberg, Mia Westlund, Sofia Zwedberg

  • Artnr: 3108
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Denna bok beskriver amningens funktion och betydelse för barnets uppfödning och anknytning till mamman.
Amningen är en viktig folkhälsofråga och så länge den inte är en självklar del i vår kultur är kunskapen om den nödvändig att ständigt hålla vid liv. Länge såg man amning som enbart en matstund för spädbarnet. I dag betonas även många andra fördelar, till exempel infektionsskydd, närhet, trygghet och tröst. 

Amning under särskilda omständigheter har ett eget kapitel som beskriver hur man på bästa sätt kan stödja i svåra situationer. Vidare tar boken upp frågor kring läkemedel, miljö och beroendeframkallande medel. 

I denna tredje upplaga har texten reviderats och aktualiserats. Boken vänder sig till barnmorskor, distriktssköterskor och barnsjuksköterskor men även till andra inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med mödrar och barn eller sysslar med amningsrådgivning, till exempel läkare, psykologer, dietister och studerande till dessa yrken. 

Författare är Elisabeth Kylberg, nutritionist, docent, amningsforskare och hjälpmamma i Amningshjälpen; Mia Westlund, barnmorska, IBCLC och hjälpmamma i Amningshjälpen; Sofia Zwedberg, lektor och specialistbarnmorska i amning.