Amningshjälpens årsmöte och riksträff 25 april 2021


Program

Söndag 25 april

09.00 - 12.00 Amningshjälpens årsmöte.

13.00-13.20 Val av årets Bröstpristagare.

13.30-14.30 Tidig amning - mamma-barn samspel och några hormoners betydelse:
Wibke Jonas, ass. professor och barnmorska, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet, Stockholm.

14.30-14.45 Diskussion frågestund.

14.45-14.55 Bensträckare/Paus.

15.00 - 16.30 Immunskyddande faktorer i bröstmjölken:
Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Västerbotten och ass. professor vid Umeå universitet.

16.00- 16.30 Frågestund och avslutande diskussion.

Vårdpersonal som ej är medlemmar, är välkomna att delta i eftermiddagens föreläsningar 13.30-16.30.
Pris 100 kr.

Anmälan görs på denna sida

Föreläsare

Sven Arne Silverdal är barnhälsovårdsöverläkare och ass. professor, Umeå Universitet, Umeå. Silfverdal  har ägnat stora delar av sin forskning åt vaccinationsstudier och att leta efter risk- och friskfaktorer för infektionssjukdomar. Hans arbete och kunskap om att förebygga sjukdom och ohälsa hos barn och ungdomar har bred spridning från Västerbotten till Centralafrikanska republiken. Varmast om hjärtat håller Sven-Arne den forskning som visat på amningens betydelse för skydd och minskad risk för infektionssjukdomar och stärkt immunsvar vid vaccination.

Wibke Jonas är barnmorska och ass. professor, Karolinska Insitutet, Stockholm. Jonas har studerat hur olika vårdrutiner under förlossningen påverkar amningen, samt vilket inflytande mammors hälsa och välbefinnande har på barns socio-emotionella, betendemässiga och kognitiva utveckling, med fokus på bioogiska, genetiska och miljömässiga faktorer.


Anmälan