Amningshjälpens arbetsgrupper


NAFIA

Sedan 2014 är Nordiska Arbetsgruppen För Internationella Amningsfrågor (NAFIA) en arbetsgrupp inom Amningshjälpen.

NAFIA arbetar för ökad information om amningens betydelse ur ett samhällsperspektiv både internationellt och i Sverige

NAFIA vill öka engagemanget i vårt land i dessa frågor

 

 

Amningshjälpens länsgrupper