De osynliga brösten

Titta i och läs några sidor i boken

De osynliga brösten av Elisabeth Ubbe är en bok om bröst och amning i Sverige idag samt en fotoutställning (maila till Elisabeth för att boka utställningen).
I en tid då offentlig amning anses störande och till och med stötande har fotografen Elisabeth Ubbe fotograferat amning på kvinnors villkor och utan att göra de vanliga romantiserande amningsbilderna i motljus och vacker natur. Istället fångar hon vardagsamning i hemmet, på stan, i lekparken och på andra platser där kvinnor vistas med sina barn.
Elisabeth har 
fotograferat kvinnor topless i situationer där de normalt skulle varit påklädda. Dessa bilder är en kommentar till de bilder och idéer om kvinnokroppen som finns i det allmänna rummet och som påverkar kvinnors självbild och därmed också deras tilltro till att kunna amma. 
De 42 fotografierna
 i boken bildar en mosaik av samtidsbilder och inspirerar till reflektion kring vilka bilder av kvinnor vi matas med och vad som skulle hända om vi istället såg vanliga, oretuscherade kvinnor och amning på bild.

  • Boken kostar 100 kr + frakt 95 kr. Maila till arbetsgruppen om du vill köpa en egen bok. Ange fakturaadress, leveransadress och hur många böcker du vill köpa.
    Intäkterna från bokförsäljningen går tillbaka till våra kurser i Amningskurs för blivande föräldrar - med fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden.
  • Format: 32 cm x 29 cm
  • Sidantal: 100
  • Språk: Tvåspråkig (svenska - engelska)
  • Förord: Stina Ekblad
  • Bokförlag: The Bearded Lady 

 

 Fotoutställning De osynliga brösten

 

 Foton av utställningen är tagna av Anders Nilser, Dalarnas Museum

De osynliga brösten är en del av huvudprojektet Amningskurs för blivande föräldrar - med fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden, som var ett treårigt nationellt projekt och drevs av Sensus Studieförbund i samarbete med Amningshjälpen. Projektet finansierades huvudsakligen med medel ur Allmänna Arvsfonden

Boken