Kurs för vårdpersonal


Amningskurs för blivande föräldrar - med fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden

En möjlighet för vårdpersonal att få insyn i kursens pedagogik, hur vi informerar blivande föräldrar om amning och vilka teman vi jobbar med. Inslag som särskilt brukar uppskattas av deltagare är filmen om hud-mot-hud-kontakt under första timmen efter förlossningen, samtalen kring barnets beteende, hur amning fungerar praktiskt, anknytning och pappa/partners roll den första tiden, samt att prova på att knyta bärsjal. I kursen ingår grundläggande amningskunskap, vi tittar på amningshjälpmedel och ger ett kulturellt och historiskt perspektiv på amning.

Kursutvärderingar visar att vårdpersonal upplever att kursen ger inspiration, ny kunskap och förtroende för verksamheten. Den stärker banden mellan Amningshjälpen, Sensus studieförbund och vårdkedjan. 

  • Kursen för vårdpersonal ges på två tillfällen à 3,5 timmar (totalt sju timmar)
  • Kursmaterial ingår
  • Deltagaravgift: 800 kr/person
  • Minst fem deltagare och max elva

Målgrupp och plats

  • Vårdpersonal som direkt arbetar med amning och blivande/nyblivna föräldrar, såsom barnmorskor, BVC-personal, förlossnings- och BB-personal, men även psykologer och läkare
  • Personal från öppna förskolor, doulor, förlossningspedagoger och annan intresserad vårdpersonal är även välkomna att delta
  • Sensus studieförbunds lokal eller enligt överenskommelse i egen lokal. DVD-spelare och TV/projektor med bärbar dator samt Internetanslutning ska då finnas tillgängligt

Anmälan