BLI KURSLEDARE


 


För att bli kursledare behövs följande
:

 • Du är aktiv medlem i Amningshjälpen. > Bli aktiv medlem här.

 • Läs på om vad det innebär att vara hjälpmamma och hur du blir hjälpmamma här.

 • Gör Amningshjälpens hjälpmammeprov och bli godkänd på provet.

 • Du vill vara aktiv inom Amningshjälpen som hjälpmamma, vilket innebär att ha ideell rådgivning via telefon och/eller sms / mail / våra Facebookgrupper.

 • Du vill vara aktiv i lokalgruppen där du bor.


När du har påbörjat / blivit klar med ditt hjälpmammeprov vill vi att du:

 • Går kursen själv som deltagare och etablerar kontakt med en mentor, som är aktiv kursledare

 • Håller en kurs tillsammans med din mentor och har samtal med din mentor kring upplägget med administration, pedagogik med mera 

 • Tar kontakt med ditt närmaste Sensuskontor och informerar om att du håller på att utbilda dig till kursledare


OBS! Startas det inga kurser där du bor kontaktar du arbetsgruppen via mail


Lite praktisk information om att vara kursledare:

 • Arvodet för varje kurs är 3 000 kr (förutom den första kursen som du håller med din mentor, då det är MENTORN som får arvodet)

 • Du får låna en kursväska (ev. dela väska med någon annan) med amningslitteratur, amningsfilmer, amningshjälpmedel, dockor, demonstrationsbröst m.m. som du använder i dina kurser

 • Du får tillgång till material för att kunna göra en egen kursledarpärm 

 • Du fyller i Bokakursformuläret och när kursen startat fyller du i antal deltagare

 • Deltagarna ska få en utvärderingslänk som du mailar till dem inför sista tillfället

 • Kurserna annonseras på Sensus hemsida

 • Deltagarna (minst fem betalande och max 12 - 20 deltagare totalt på varje kurs) anmäler sig till kursen via Sensus hemsida 

 • Både den som är gravid och eventuell partner/annan närstående är välkomna

 • En vårdpersonal kan delta per kurs

 • Kursen är kostnadsfri eller har lägre deltagaravgift på orter där vi har bidrag under 2018. På orter där vi inte har bidrag är kostnaden 800 kr/deltagare eller par. Vi behöver få in minst 4 000 kr i deltagaravgifter för att få ihop till ledarkostnader

 • Det är du som ledare som bestämmer när du har kursen. Det kan vara förmiddag, lunch, eftermiddag, kväll eller helg. De flesta ledare har kurs en gång i veckan, men det finns möjlighet till flexibilitetFör mer information om kurser, kursorter och våra ansökningar:

 • Läs under flikarna ovan på hemsidan. Läs dem gärna för att få en bättre bild av verksamheten.

 • Besök vår Facebooksida - Amningskurs för blivande föräldrar 

 • Vi har även en Facebookgrupp för kursledare, som du blir inbjuden till när du är färdigutbildad

 • Kursledarna har även en inlogg på hemsidan med detaljerad information och material till kurserna

Vill du bli kursledare?
Hör av dig till arbetsgruppen via mail.