Get Adobe Flash player

Hjälpmammeprovet - Del 1

Läs frågorna noggrant och svara med dina egna ord. Många av frågorna innehåller flera frågeställningar, var noga med att svara på allt frågeställningen/föräldern frågar om. Skriv även ner de frågor du skulle vilja ställa till föräldern för att kunna ge ett så bra svar som möjligt. Varje problem har oftast flera lösningar - redovisa så många du kan. Det är även viktigt att den empatiska förmågan (din inlevelseförmåga), framgår i svaren för att provrättaren ska kunna få en bra bild av dig som amningsrådgivare.

DELPROV 1

1. Varför har du valt att bli hjälpmamma? Vilka egenskaper är viktiga för en hjälpmamma?

2. Beskriv fördelarna med amning – för barnet och för mamman.

3. Anatomi och fysiologi:

 • Beskriv hur ett lakterande bröst ser ut och fungerar. Berätta om de viktigaste delarna för mjölkproduktion
 • Beskriv hur mjölkproduktionen går till och vad som kan öka respektive minska mjölkproduktionen
 • Beskriv hur utdrivningsreflexen fungerar och vad som kan störa respektive stimulera utdrivningsreflexen

4. Beskriv skillnaderna mellan kolostrum och mogen mjölk.

5. Beskriv bröstmjölkens sammansättning. Hur varierar den

 • Under ett amningstillfälle
 • Från en månad till ett år

6. Beskriv hur ett friskt fullgånget nyfött barn beter sig när det ska hitta bröstet för första gången efter förlossningen. Beskriv även hur barn sedan fortsättningsvis kommunicerar att de vill till bröstet.
 
7. Beskriv hur barnet får ett tillräckligt stort tag om bröstet och hur mamma kan underlätta för ett tillräckligt stort tag?
 
8. Beskriv hur handmjölkning går till. Beskriv för- och nackdelar samt skillnad mellan handmjölkning och pumpning med bröstpump.
 
9. Vad säger Livsmedelsverket om amning och spädbarnsuppfödning i sina senaste rekommendationer? Vad skiljer den svenska amningsrekommendationen från WHO:s amningsrekommendation?
 
10. Hur ser oftast ett barns amningsmönster ut under de tre första månaderna? Med amningsmönster avses hur ofta barnet ammar, hur lång tid det är mellan amningstillfällena samt hur långa amningstillfällena är.
 
11. Vilka fakta och rekommendationer finns angående amning och mammans konsumtion, och därmed barnets exponering, av följande ämnen? Beskriv hur kan du hjälpa en mamma i sina funderingar kring dessa frågor samt var du eventuellt hänvisar henne vidare:

 • Kaffe, te
 • Läkemedel
 • Tobak
 • Alkohol
 • Narkotika
 • Miljögifter

12. Beskriv olika amningsställningar, hur mamman kan sitta/ligga när hon ammar. Ge exempel på tillfällen då de olika amningspositionerna är särskilt bra att kunna.

13. Hur ser rekommendationerna ut kring viktökning för barn den första tiden? Hur skiljer sig viktökningen hos bröstmjölks- respektive ersättningsuppfödda barn under de första sex månaderna?
 
14. Hur kan amning skydda mot ny graviditet? Beskriv villkoren för Lactation
Amenorrhoea Method = LAM.
 
15. Redogör för kunskap kring tandhälsa och amning.

Delprov 1 i pdf

Delprov 2

Delprov 3