Get Adobe Flash player

Föreningstext

Amningshjälpen har sedan starten 1973 fungerat mycket olika i våra län. Många län har varit beroende av en eldsjäl som har hållit hela länsorganisationen igång. Det är ett oräkneligt antal kvinnor som har gjort ett jättejobb i läns- och lokalgrupper, men många har också tagit ut sig rejält. När eldsjälen inte har orkat mer, har läns- eller lokalgruppsaktiviteten avtagit eller kanske rentav upphört. Vi vill med den här texten verka för att arbetsuppgifterna sprids och att alla ser sin del i föreningen. Vi vill också visa på att alla kan göra en insats med mycket små uppgifter. Med denna "Föreningstext" vill vi skapa en grund för ett stabilare föreningsliv i länen! Föreningstexten är också en mycket bra start för helt nya läns/lokalgrupper. Det är lättare att komma igång om man känner till Amningshjälpens stadgar och mål!

 Innehållsförteckning

Arbetsgrupper (styrelse, kontor och Amningsnytt)

Hemsida och e-postlistor

Länsgruppens arbete och mål

Studiecirkel

Ekonomi

Om hjälpmammeprovet och att bli hjälpmamma

Diskussionsfrågor för hjälpmammor

Mall för Verksamhetsberättelse