Frequently Asked Question

Vad ska jag göra när barnet hickar?

Ge en slurk bröstmjölk, värme - kanske "rapnödig"?