Frequently Asked Question

Jag ammar på nätterna, hur är det med kariesrisken?

Ingen högre risk - utom i samband med i övrigt dålig tandhygien. Borsta tänderna med fluor, ge inte kex, saft o.dyl mellan målen.