Frequently Asked Question

Behöver jag ge mitt barn extra vatten när det är varmt ute?

Nej, det behövs inte, amma ofta istället - första mjölken som kommer är tunn och vattning - för att babyn ska släcka törsten!