Frequently Asked Question

Varför skriker mitt barn på kvällen?

Det är en normal dygnsrytm för många barn. Oftast är de livligare på kvällen, jämför hur barnet var när det var det låg i magen.