Frequently Asked Question

Hur länge ska jag amma?

Så länge du och barnet vill. Rekommendationen är att gärna amma helt i 6 månader, sen börjar du lägga till annan mat - och fortsätter amma så länge du och barnet trivs med det!