Frequently Asked Question

Vilka miljöfördelar har amning?

Du använder inga förpackningar, det blir inga transporter av maten, ingen energi går åt till tillagning!