Get Adobe Flash player

Föreningstext - Arbetsgrupper

Styrelse

Hur styrelsen arbetar:
• Styrelsemöte hålls ca sex gånger per år inkl årsmöte och konstituerande
• Mellan styrelsemötena sker kontakten via telefon och e-post för diskussion och information kring olika frågor
• Varje styrelseledamot har ansvar för några län/arbetsgrupper


Kontoret 
På kontoret i Linköping arbetar Helena Falk på halvtid sedan 2004. 

Amningsnytt
Ansvarig utgivare för Amningsnytt från april 2015 är Elisabeth Kylberg i Uppsala och Torunn Öhberg i Kristinehamn är vår redaktör på halvtid sedan augusti 2015.
Ett av våra viktigaste redskap för att presentera Amningshjälpen är vår tidning Amningsnytt - Sveriges enda amningstidning! 
Tidningen fungerar också som föreningsorgan. Utse gärna en person i varje grupp som har till uppgift att hålla kontakt med redaktionsgruppen och skriva till Amningsnytt om era aktiviteter. Det är viktigt att Amningsnytt blir en naturlig del i läns- och lokalgruppernas verksamhet. Kom gärna med förslag på artiklar och temanummer till redaktören.

Glöm inte att Amningsnytt är vår tidning. Det är här vi kan synliggöra hjälpmammans arbete och beskriva
hur vår vardag ser ut.
• Skriv till Amningsnytt om era studiecirklar och möten
• Skriv debattartiklar
• Använd artiklarna i Amningsnytt som diskussionsunderlag i studiecirklar och annan verksamhet
• Visa tidningen för bibliotek, apotek, BB, MVC, BVC m.fl. och föreslå en prenumeration.

 

Innehållsförteckning

Arbetsgrupper (styrelse, kontor och Amningsnytt)

Hemsida och e-postlistor

Länsgruppens arbete och mål

Studiecirkel

Ekonomi

Om hjälpmammeprovet och att bli hjälpmamma

Diskussionsfrågor för hjälpmammor

Mall för Verksamhetsberättelse