Get Adobe Flash player

Föreningstext - Studiecirkel

9 STEG TILL EN LYCKAD STUDIECIRKEL

Fler och fler läns- och lokalgrupper väljer att bedriva sin verksamhet i studiecirkelform. Det fungerar mycket bra, det ger mer struktur åt gruppernas möten, men ger ändå utrymme för trivsam samvaro och diskussioner och är också ett välkommet sätt att få in pengar till gruppen. Amningshjälpen samarbetar med studieförbundet Sensus. Man kan t.ex. få ersättning för böcker till cirkeln eller utbildningsbidrag som kan användas för att åka på Riksträff eller annan hjälpmammeutbildning.
Våra "9 steg till en lyckad studiecirkel" är en bra hjälpreda för att planera en studiecirkel på ett professionellt sätt.

1. Syfte och målgrupp
Vilket syfte vill du/ni att studiecirkeln ska ha? Är det att få fler medlemmar, nya hjälpmammor eller förbättra samarbetet med vården? Lära ut amningens konst till blivande/nyblivna föräldrar, blivande hjälpmammor eller personal?

2. Lokala förutsättningar
Hur ser era lokala förutsättningar och behov ut? Skulle studiecirkeln t ex kunna vara formen för lokal-/läns- /regionträffar och/eller bidra till utbildning av nya hjälpmammor/ vidareutbildning av hjälpmamma/aktiv medlem

3. Studieplan
Gör upp en studieplan/program/tidsplan

4. Studiematerial
Vilket studiematerial är lämpligt? Det finns många bra böcker, tidningsartiklar, tidningar (inte minst Amningsnytt), forskningsrapporter, avhandlingar mm. som kan ligga till grund för diskussioner i ett visst ämne. Man kan också utgå från en bok och behandla ett kapitel i taget.

5. Cirkelledare
Utse ansvarig cirkelledare för de olika träffarna utifrån respektive tema och befintlig specialkompetens i lokalgruppen. Kompletteras vid behov med inbjudan till lämplig person.

6. Delegera
Fördela allt kringarbete så mycket det går. (Skriv ned vem som tar på sig vad och välj ut en samordnare som följer upp planeringen.) Om man känner varandra kan man mycket väl vara hemma hos någon, men är det en studiecirkel man annonserar för på t.ex. MVC är det troligen bättre med en offentlig lokal.

7. Ta upp intresseanmälan/annonsera
Glöm inte att kontakta stödmedlemmarna, gärna personligen, det kan ge stor utdelning! Vid stor tillströmning dela upp i respektive målgrupp eller kör cirkeln två gånger. Lagom storlek på en grupp är 8-10 deltagare.

8. Förbered någon lokal aktivitet eller bjud in en gäst

9. Utvärdering
Utvärdera cirkeln vid sista träffen, gör det skriftligt och enskilt annars törs inte folk skriva vad de tycker. T.ex. kan följande frågor besvaras:
- Motsvarade studiecirkeln dina förväntningar? 
- Vad var bra/mindre bra?
- För lite eller för mycket av...?
- Synpunkter på studiematerialet?
- Skulle du rekommendera studiecirkeln till t.ex. en blivande hjälpmamma? Varför/varför inte?

 

Innehållsförteckning

Arbetsgrupper (styrelse, kontor och Amningsnytt)

Hemsida och e-postlistor

Länsgruppens arbete och mål

Studiecirkel

Ekonomi

Om hjälpmammeprovet och att bli hjälpmamma

Diskussionsfrågor för hjälpmammor

Mall för Verksamhetsberättelse