Get Adobe Flash player

Föreningstext - Hjälpmammeprov

Amningshjälpens hjälpmammeprov består av tre delprov, som man antingen kan göra på en gång eller ett i taget. Vill man så går det bra att göra provet via e-post. Då bestämmer den som rättar provet och den som ska göra provet hur ofta frågor ska skickas t ex en gång i veckan eller en gång var fjortonde dag.
För att bli hjälpmamma ska man ha varit aktiv medlem i minst sex månader och under den tiden deltagit i läns- eller lokalgruppens aktiviteter. Det är viktigt att gruppen lär känna en blivande hjälpmamma så man kan bedöma om hon är lämplig som hjälpmamma. Det är inte bara amningskunskapen som är viktig, utan även att man har god förmåga att lyssna in den hjälpsökande mammans problem.

Provet rättas i normalfallet först av länssamordnaren, ibland med hjälp av gruppen och mailas sedan till kontoret för slutlig bedömning. Den rättningsansvariga gör den slutliga bedömningen om den som skrivit provet är godkänd som hjälpmamma.

Varje gång vi ställs inför en hjälpsökande mamma konfronteras vi med vårt eget sätt att bete oss.

Fundera på:

Är jag en god lyssnare?

Har jag förmågan att sätta mig in i den här mammans situation?

Kan jag ställa mina egna privata erfarenheter åt sidan?

Lyssnar jag tillräckligt länge för att få alla sidor av problemet belysta?

Tycker jag att jag kan allt om amning och ger råden lite för snabbt?

Ja, det finns många frågor vi kan ställa oss. Det är viktigt att fundera över sin roll som hjälpmamma och att hela tiden försöka vidareutvecklas.
I läns-/lokalgrupperna kan man ta upp några hjälpmammefrågor vid varje möte. Man kan ha möten i studiecirkelform och gå igenom en amningsbok och ta ett kapitel till varje gång.
Det är också ett mycket bra sätt för gamla hjälpmammor, som varit med några år och behöver fräscha upp sina kunskaper och få ytterligare kvalité på sin rådgivning.

Sedan 2007 gör alla hjälpmammor ett kortfattat hjälpmammeprov på fem frågor vart femte år för att bibehålla sin kompetens och för att fortsätta att vara hjälpmamma. Även hjälpmammor som har pausat behöver göra årets femfrågeprov om de haft paus mellan 6 - 12 månader. Har de haft längre paus gör de om hela hjälpmammeprovet istället.

 

Innehållsförteckning

Arbetsgrupper (styrelse, kontor och Amningsnytt)

Hemsida och e-postlistor

Länsgruppens arbete och mål

Studiecirkel

Ekonomi

Om hjälpmammeprovet och att bli hjälpmamma

Diskussionsfrågor för hjälpmammor

Mall för Verksamhetsberättelse