Get Adobe Flash player

Föreningstext - Diskussionsfrågor

Diskussionsfrågor från Hjälpmammekurs i Arlöv 21 september 1996

1. Ange dina motiv till att ha blivit hjälpmamma. Var ärlig! Om man är på det klara med sina egna motiv kan man lättare ha dem under kontroll. Tror du att du någon gång har varit nära att använda den mamma du avsett att stödja för dina egna behov? Behoven kan t.ex. vara att vilja betyda något för någon annan, att vara behövd, att vara omtyckt, att vara duktig. Vilket/vilka behov i så fall?

2. Skillnaden mellan identifikation och empati innebär ju att i det första fallet kryper man liksom in i den andra, blir den andra, i det senare kan man utan att förlora sin egen person eller identitet, förstå den andra. Har du någon gång varit med om att du mött någon mamma, som du snarare identifierat dig med än empatiserat med?

3. I den professionella hållningen ingår att man inte bör bli eller vara vän med den man avser att stödja. Därför bör man inte ge stöd åt någon man är släkt med eller som man känner. Har du någon gång försökt ge amningshjälp åt någon som du känt? Hur gick det? Har du någon gång frestats att bli vän med någon som du haft för avsikt att stödja? Har du någon gång blivit vän med någon som du varit hjälpmamma för? Hur gick det sedan?

4. Med projektiv identifikation menas ju att man, genom att den andra omedvetet har velat det, tagit över den andras känslor, t.ex. hjälplöshet, trott att det varit ens egna och bemött den andra med dessa känslor som ju egentligen tillhört den andra. Berätta om du tror att du någon gång varit med om projektiv identifikation.

5. Hur brukar du reagera om någon för dig ganska främmande person bemöter dig med ilska?
Med hjälplöshet? Med ångest? Diskutera detta mot bakgrund av försvarsmekanismerna isolering (att ”skala bort” känslor och bemöta någon enbart förnuftsmässigt/intellektuellt) och reaktionsbildning (att vända de känslor man har till det motsatta, t.ex. ilska eller irritation till vänlighet).

6. Finns det någon typ av människor som du har speciellt svårt för?

7. Finns det någon typ av situationer som du tycker är speciellt svåra?

8. Har du någon gång berättat om dina egna erfarenheter utan att den du avsett att stödja bett om det? Vad hände?

9. Ger du akt på mammans kroppsspråk och minspel? Kontrollerar du med mamman om din tolkning stämmer?

10. Ger du akt på dina känslomässiga reaktioner inför mamman du avser att hjälpa?

11. Har du någon gång uppfattat att någon mamma du avser att hjälpa är lik din egen mamma eller syster?

Lite att tänka på för dig som ska lösa den hjälpsökande mammans problem

- Hur ser familjen ut? Hur fungerar den? Far och morföräldrar? Syskon?

- Mammans inställning till amning. Vad har hon med sig från sin egen barndom? Verkar hon påverkad av mamma/svärmor, andra nära släktingar eller kompisar som fått barn? 

- Hur uppfattar hon BB och BVC´s inställning till amning? Vad har hon fått för råd därifrån?

- Har hon pratat med annan hjälpmamma och fått bra/dåliga råd? Känner hon någon i sin närhet som har pratat med Amningshjälpen? Fick den mamman några råd som hon har gett vidare?

- Är det viktigt att veta vilka andra råd den hjälpsökande mamman fått?

- Hur kan man på ett positivt sätt fråga om t.ex. vikt, antal amningar, sömnmönster mm utan att mamman känner sig ”förhörd”?

- Hur mycket kan man använda av egen erfarenhet? Ska man överhuvudtaget prata om det?

- Hur får man en tyst mamma att våga prata?

- Hur reagerar vi vid tårar, sorg, ilska?

- Hur gör vi när en mamma ringer vid olämplig tidpunkt? Kan det finnas andra tillfällen när vi inte är lämpade att besvara rådgivningssamtal?

- Är mamman (eller BVC, mormor m.fl.) fixerad vid pumpar, flaskor, vägning m.m. Pratas det mycket om mängd och vikt? Hur mycket, hur länge, hur ofta?

- Hur visar vi respekt för den hjälpsökande mammans val?

- Hur bearbetar du eller avreagerar du dig efter ett svårt eller misslyckat amningssamtal? Hur hanterar du ett, i dina ögon, ”dåligt” val?

- Skulle det finnas faddermammor eller stödpersoner att vända sig till?

- Hur ett samtal med en hjälpsökande mamma kan läggas upp

- Introduktion

- Lyssna, svara på mammans försök till kontakt

- ”Utfrågning”

- Lösningar

- Summera och avsluta.

Innehållsförteckning

Arbetsgrupper (styrelse, kontor och Amningsnytt)

Hemsida och e-postlistor

Länsgruppens arbete och mål

Studiecirkel

Ekonomi

Om hjälpmammeprovet och att bli hjälpmamma

Diskussionsfrågor för hjälpmammor

Mall för Verksamhetsberättelse