Get Adobe Flash player

Oro, ängslan, obehag i samband med amning - breastfeeding agitation

I samband med amning av äldre barn och i samband med tandemamning, dvs amning under graviditet och efter förlossning av det nyfödda och det äldre barnet, kan en del mammor uppleva negativa känslor under amningen av det äldre barnet. Det kan upplevas mer eller mindre starkt. En del kan uppleva en stark motvilja och andra blir medvetna om det först efter avslutad amning. Utifrån vad mammor beskrivit sina upplevelser har detta inte att göra med mammans känslomässiga relation till barnet eller hennes känslomässiga upplevelse av amning.

Det kan ha sin förklaring i våra ursprungliga rötter som däggdjur – i samband med avvänjning bland däggdjur är inte aggression från mamman ovanlig och en graviditet kan kanske signalera att det är dags att avvänja.

Vad kan hjälpa i en situation som denna? Man får försöka hitta alternativa sätt att gosa med sitt barn. Ta en paus i amningen av det äldre barnet. Behöver mamman återhämtning – vad kan gynna mammans välbefinnande?

Läs mer på La Leche League’s hemsida där det finns mer om detta och mammors egna ord över sina upplevelser:

D-mer.org kan du också läsa mer om breastfeeding agitation.

 

Text: Elisabeth Kylberg, februari 2016