Get Adobe Flash player

Tidigare frågor - Amning och p-piller

Hej!

Fråga: Jag har använt Desolett före graviditeten och nu fått dem utskrivna igen. Kan de påverka barnet eller amningen? Min bebis är två månader.

Hjälpmamma:
Enligt nya rekommendationer från Läkemedelsverket kan man använda kombinerade P-piller från sex veckors ålder.
Så här säger Läkemedelsverket:

  • "Kombinerad hormonell metod (p-piller, p-ring, p-plåster) ska inte användas under de första sex till åtta veckorna efter förlossningen på grund av ökad risk för blodpropp under denna period, men kan påbörjas därefter. Alla övriga hormonella och andra preventivmetoder, inklusive koppar- eller hormonspiral, kan påbörjas direkt efter förlossning. Inga negativa hälsoeffekter hos barnet eller påverkan på amningen eller bröstmjölkens kvalitet har påvisats när mamman använt hormonella preventivmetoder under amningen"

Janusinfo.se bedömer faktiskt saken något annorlunda och avråder från vissa kombinerade p-piller helt (en trea). De skriver så här om Desolett som du använder:

  • "Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till mindre än tre % (1). Gynekomasti har rapporterats hos tre ammade barn, där modern använt ethinylestradiolinnehållande p-piller (2,3,4). Kombinerade hormonella preventivmedel kan eventuellt påverka mjölkproduktionen och rekommenderas därför vanligen inte under det första halvåret postpartum (5,6,7). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas i första hand låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar) från sex veckor efter barnets födelse (8)"

Academy of Breastfeeding Medicine tar särskild hänsyn till amning och menar att amningen kan påverkas. Här kan du läsa hur de bedömer olika preventivmedel med hänsyn till amningssituationen:

Eftersom många mammor numera börjar med kombinerade p-piller efter sex veckor har vi haft en del kontakter i frågan. Några mammor upplever att mjölken minskat dramatiskt efter att de började med sina p-piller, andra har inte märkt någon skillnad. Som med de flesta biverkningar så är det inte alla som drabbas!
Jag kan inte säga något om vilken sorts p-piller som dessa mammor har använt.
Det viktiga är att veta att det kan hända att mjölkproduktionen påverkas negativt - i så fall kanske man kan byta preventivmedel.
Generellt tycker jag man ska läsa vad janusinfo.se skriver om det p-piller man tänker/föreslås använda, då de faktiskt avråder helt (ger en trea) från användning av vissa p-piller i samband med amning.


Hälsningar Mia hjälpmamma, barnmorska och IBCLC

Februari 2016