Get Adobe Flash player

LAM, Lactation Amenorrhea Method

Amning som preventivmetod

Amningsmetoden är en beprövad och säkerställd metod för att undvika graviditet genom att amma, bekräftat genom många vetenskapliga studier. ”Lactation” betyder att du producerar bröstmjölk, ”amenorrhea” betyder att du inte har mens.
LAM är 98 % säkert, vilket innebär att om 100 kvinnor använder sig av LAM under ett helt år, kommer metoden att fungera för 98 av dem (samma säkerhet som med kondom) om alla kriterier uppfylls. Tänk på att ingen preventivmetod är 100 % säker.

För att LAM ska fungera måste ALLA följande villkor vara uppfyllda

 • Hel (exklusiv)amning - dvs inget annat än bröstmjölk (samt vitaminer) ges till barnet
 • Amningsintervall maximalt fyra timmar på dagen
 • Amningsintervall maximalt sex timmar på natten
 • Mensen har inte kommit tillbaka
 • Barnet är under sex månader

Fördelar

 • Inga konstgjorda hormoner som kan påverka kvalitén eller mängden bröstmjölk
 • Kan fungera mycket bra för en kort period efter födseln
 • Inga hjälpmedel krävs
 • Det är naturligt, lätt, bekvämt och avbryter inte samlaget

Du kan välja LAM som preventivmetod även om det går mer än 4-6 timmar mellan amningarna så länge du handmjölkar eller pumpar ut mjölk åtminstone lika ofta som barnet skulle ha diat och aldrig med längre intervall än fyra timmar. En studie från Chile visade att LAM hade 95% säkerhet bland kvinnor som handmjölkade under dagen då de arbetade, (Valdés m fl. år 2000).

I Rwanda där kvinnor i genomsnitt återfår mens efter ett år, där amning är normen och kvinnor ammar ofta och länge har man utökat tiden till nio månader utan att man sett ökad risk för graviditet, (Cooney m fl. år 1996).

Läs mer:
- Lactational amenhorrea for family planning (Review)
- Multicenter study of the LAM: I. Efficacy, duration, and implications for clinical application
- La Leche League 

 

Referenser:

 • Cooney KA, Nyirabukeye T, Labbok MH, Hoser PH, Ballard E. 1996. An assessment of the nine-month lactational amenorrhea method (MAMA-9) in Rwanda. Studies in Family Planning 27:102-71
 • Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession. Sjätte utgåvan 2005, utgiven av Elsevier Mosby
 • Valdés V, Labbok MH, Pugin E, Perez A. 2000. The efficacy of the lactational amenorrhea method (LAM) among working women. Contraception 62:217-9