Get Adobe Flash player

Tandhälsa och amning

Amning ger barnet kariesskyddande munbakterier

Att amma sitt nyfödda barn ger barnet mer än bara näring. Barn som ammas helt eller delvis har laktobaciller som skyddar mot kariesbakterien Streptococcus mutans i sin munhåla, medan barn som inte ammas saknar dessa bakterier. Det visar en svensk studie av 207 tremånaders spädbarn vars saliv testats för olika bakterier. I fosterlivet är barnen helt sterila både i mun och tarm. Efter födseln får de snabbt en uppsättning bakterier från mamma och omgivning, bl a via födan.
Vart tredje barn som ammades helt och var fjärde som ammades delvis hade de skyddande laktobacillerna i munnen men inte ett enda barn som flaskmatades. Forskarna efterlyser nu studier som undersöker vilken betydelse detta har för barnens hälsa längre fram i livet, med ett primärt fokus på tidig kariesutveckling.


Internationell fackpress – Tandläkartidningen 2012-10-18
Text: Fredrik Hedlund


KÄLLA:
Holgersson PL, Vestman NR, Claesson R, Ohman C, Domellöf M, Tanner AC, Hernell O, Johansson I.
Oral Microbial Profile Discriminates Breastfed from Formula-Fed Infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012,
Doi:10.1097/MPG.0b013e 31826f2bc6