Get Adobe Flash player

Kris- och katastrofhjälp till ammande

Hjälp och stöd till ammande och små barn i kris- och katastrofsituationer     

När katastrofer och kriser uppstår runtom i världen vill många människor hjälpa till. Kläder och förnödenheter samlas in spontant. Behovet är stort och det är inte lätt att veta vad som är bäst i ett givet läge. Hjälporganisationer finns på plats och organiserar och distribuerar livsförnödenheter. De mest sårbara grupperna är gravida och ammande samt spädbarn. Den säkraste, renaste och bästa maten för spädbarn är bröstmjölk. Den är perfekt näringsmässigt, lättillgänglig, har inget behov av yttre leveranser, skyddar mot sjukdomar - speciellt vid diarré och luftvägsinfektioner, har rätt temperatur och hjälper till att förhindra hypotermi, dvs att barn blir nedkylda. De hormoner som frisätts under ens amning lindrar oftast stress och ångest.

Bröstmjölksersättning kan vara nödvändigt i vissa situationer som en sista utväg, men användningen måste noga övervakas och följas upp. UNICEF, WHO och Internationella Röda Korset uppmärksammar frivilligorganisationer på behovet av att stödja amning och att vara ytterst varsamma när det gäller fördelning av bröstmjölksersättning. Det avråds från att använda flaskor och nappar under nödsituationer på grund av den stora risken för kontaminering då tillgång på rent vatten oftast är en bristvara och det är svårt att kunna hålla rent.

Vid behov av att ge ersättning rekommenderas att använda kopp. Bröstmjölksersättning kan bli förorenad i samband med blandning med orent vatten eller vid lagring i icke-steriliserade förpackningar och den kan blandas i fel proportioner. Trots dessa operativa riktlinjer fortsätter stora donationer av modersmjölksersättning, flaskor och nappar i samband med krissituationer vilket både förvärrar situationen och riskerar spädbarns liv.

Vad är då viktigt att prioritera i en katastrofsituation enligt FN’s flyktingorgan UNHCR?

  • Identifiera ammande – ge dem skydd, omsorg och stöd aktivt för att upprätthålla amningen
  • Identifiera spädbarn som saknar en ammande förälder – hitta en amma
  • Identifiera föräldrar vars barn får bröstmjölksersättning, ge stöd för att återuppta amning eller initiera amning
  • Hjälpa ammande som tillfälligt separerats från sina barn med att mjölka ur för att undvika mjölkstockning och för att behålla mjölkproduktionen
  • Ge den ammande mat så att hon i sin tur kan producera mat till barnet
  • Identifiera kompetent personal som kan stödja ammade föräldrar i amningen
  • Tillhandahålla babysling/bärsele

Hur kan vi stötta i krissituationer?

Bästa sättet att stötta ammande och små barn i krissituationer är således att ge stöd så att föräldrar ska kunna amma. I de situationer där bröstmjölksersättning är nödvändigt åligger det ansvarig hjälporganisation att avgöra när och hur det ska tillhandahållas.

Läs mer här:

Här är texten i PDF som kan delas ut till berörda personer/företag eller liknande

Text: Amningshjälpens styrelse, december 2015