Get Adobe Flash player

10 steg till Amningsvänligt Sjukhus

Tio steg för en lyckad amning

Dessa 'Tio steg för en lyckad amning' är baserade på WHO:s Ten steps to successful breastfeeding och grunden för initiativet "Amningsvänliga sjukhus". Initiativet kom ursprungligen från WHO och UNICEF och 1992 bildade Socialstyrelsen en nationell kommitté och en expertgrupp för att genomföra Amningsvänliga sjukhus i Sverige. Under några år skedde utbildningar av personal och utvärderingar av sjukhus för att se om man uppfyllde de Tio stegen. Syftet med initiativet är att amningsarbetet ska baseras på amningsvänliga rutiner på förlossning och BB för att främja och stödja amning.

Folkhälsoinstitutet tog över ansvaret och bildade en referensgrupp som arbetade med att dels inkludera mödra- och barnhälsovård för att möjliggöra en Amningsvänlig vårdkedja och dels utvärdera sjukhus med BB-vård igen. 2003 upphörde denna referensgrupp och ansvaret för Amningsvänliga sjukhus och amningsvänlig vårdkedja ligger nu på varje enskilt Landsting.

Att arbeta med de Tio stegen som grund är något som ständigt måste kvalitetssäkras. Det finns stöd för var och ett av de Tio stegen i forskning (se referenser).

Varje enhet som ger mödravård och tar hand om nyfödda bör:

Steg 1
Ha en skriven amningsstrategi/handlingsplan som rutinmässigt delges all sjukvårdspersonal
Personalen ska ha skrivit en egen handlingsplan för amning som innehåller rutiner och vad man ska ge för råd till föräldrar så de inte riskerar att få olika svar på sina frågor.

Steg 2
Ge all personal nödvändiga amningskunskaper så att de kan upprätthålla denna strategi/ handlingsplan
All personal ska ha goda amningskunskaper och ge enhetlig information om amning. De ska känna till den senaste forskningen och rönen om amning.

Steg 3
Informera alla gravida och nyblivna föräldrar om fördelarna med amning och hur du upprätthåller amning
Under graviditeten ska föräldrar få information om fördelarna med amning och om hur man får en bra start.

Steg 4
Uppmuntra och stödja föräldrar att börja amma sitt nyfödda barn vid barnets första vakenhetsperiod, vilket vanligtvis sker inom två timmar
När barnet är fött ska barnet läggas direkt på förälderns mage och få ligga ostört för att bäst kunna utveckla sina amningsreflexer. Barnet ska ges tillfälle att suga så fort som möjligt utan att störas av vägning, påklädning eller annat.

Steg 5
Visa föräldrar hur de ska amma och upprätthålla amningen även om de måste vara åtskilda från sina barn
Personalen ska kunna visa föräldrar hur de bäst lägger till sitt barn och hur barnet får ett bra läge och bra tag om bröstet. Om förälder och barn behöver separeras t.ex. om barnet måste observeras på barnavdelning ska personalen visa föräldrarna hur de upprätthåller mjölkproduktionen genom att mjölka ur om inte barnet kan/orkar suga. Personalen ska kunna hjälpa till med att få igång amningen när barnet är för tidigt fött eller sjukt.

Steg 6
Inte ge något annat än bröstmjölk till nyfödda barn om det inte är medicinskt indikerat
Ett friskt, fullgånget barn behöver inget annat än förälderns råmjölk. Nyfödda barn ska inte få något annat än förälderns egen bröstmjölk under BB-tiden om inte barnläkare ordinerar annat. Att ge vatten eller tillägg stör amningen och ger barnet färre tillfällen att suga på bröstet, vilket leder till att amningen inte kommer igång lika bra.

Steg 7
Praktisera samvård - tillåta mammor och barn att vistas tillsammans dygnet runt

Personalen ska veta om hur och varför amningen fungerar bättre när föräldrar och barn sover tillsammans och uppmuntra det.

Steg 8
Uppmuntra fri amning
Personalen ska uppmuntra fri amning utan några begränsningar i tid eller intervall och kunna motivera föräldrar varför det är bra.

Steg 9
Inte ge nyfödda ammade barn nappflaska eller tröstnapp
Föräldrar ska få information om varför man inte rekommenderar att ammade fullgångna barn använder tröstnapp och personalen ska känna till begreppet "tuttförvirring".

Steg 10
Hänvisa föräldrar till amningsstödgrupper vid utskrivning från sjukhuset
Föräldrar ska få information om hur de kommer i kontakt med Amningsstödgrupper som exempelvis Amningshjälpen. Amningshjälpen med sina hjälpmammor kan alla ringa när som helst för att få råd och stöd i din amning. De finns på de flesta ställen i landet.

 

De tio artiklarna om stegen är ursprungligen från en artikelserie i Amningsnytt skriven av Monica Kolm-Sandström.

 

Referenser till artiklarna:
- Harmoniska cirklar stöder amningen och fördjupar mor-barn relationen, Jordemodern-96-02-01 (Sofia Zwedberg, Kristin Svensson och, Anna Jalkenäs).
- Att skydda, främja och stödja amning, WHO/UNICEF 1989.
- Mödrars upplevelser av att separeras från sina nyfödda barn -Kerstin Nyström Amningsnytt nr 2/95.
- Amming - Elisabet Helsing, Anna-Pia Häggkvist - Fagbokforlaget 2008.
- FN:s konvention om barnets rättigheter, antagen av FN:s generalförsamling 1989.
- Amningsvänliga sjukhus-SOU 1993:86.
- Breastfeeding Matters: What we need to know about infant feeding - Maureen K Minchin.
- Mass Market Paperback - August 16, 1998.
- Breastfeeding patterns in exclusively breastfed infants -Hörnell A., Aarts C., Kylberg E., Hofvander Y., Gebre-Medhin M. Acta Peadiatrica 88:203-211; 1999.
- Breastfeeding patterns in relation to thumb sucking and pacifier use - Aarts C., Hörnell A., Kylberg E., Hofvander Y., Gebre-Medhin M. Peadiatrics 1999 Oct;104 (4):e50.
- Breastfeeding Problems Associated with the early Introduction of Bottles and Pacifiers, Newman J. J Hum Lact. 1990 Jun;6(2):59-63.
- Use of pacifiers and breastfeeding duration - Cesar G. Victoria, Elaine Tomasi, Maria Teresa A. Olinto, Fernand o C. Barros. Lancet. 1993 Feb 13;341(8842):404-6

 

 

Tio steg som främjar amning(artikelnr 2014-10-27) kan beställas från:
Socialstyrelsens publikationsservice
www.socialstyrelsen.se/publikationer
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publikationen kan även laddas ned från www.socialstyrelsen.se