Get Adobe Flash player

Innocentideklarationen

Om att skydda, stödja och främja amning

Den ursprungliga Innocentideklarationen togs fram vid ett möte för ledande hälsopolitiker, "Breastfeeding in the 1990s. A global initiative" arrangerat av WHO och UNICEF, med stöd av " United States Agency for International Development" (A.I.D.) och "Swedish International Development Authority" (SIDA). 
Mötet hölls på Spedale degli Innocenti, Florens, Italien, 30 juli-1 augusti, 1990. Deklarationen speglar innehållet i bakgrundsdokumentet till mötet, samt de synpunkter som framfördes under mötet. Det är ett uttryck för det man gemensamt kom fram till vid mötet men inte nödvändigtvis för varje enskild deltagares åsikter.

Innocenti-Deklarationen 2005 antogs av deltagarna i evenemanget, ”Firandet av Innocenti 1990-2005: Vad har åstadkommits, utmaningar och framtida nödvändigheter”, som hölls den 22 november 2005 i Italien.

Under de 15 år som gått sedan den ursprungliga Innocenti-Deklarationen antogs 1990, har anmärkningsvärda framsteg gjorts som förbättrat uppfödningssituationen för späda och små barn runtom i världen.
Trots det kvarstår ohälsosamma kostvanor, dvs. ingen eller otillräcklig amning och inadekvat tilläggskost, och detta utgör globalt sett det största hotet för barns hälsa och överlevnad.

Enbart en förbättrad amningssituation kan rädda livet på mer än 3 500 barn varje dag, mer än någon annan förebyggande intervention. Med principerna för mänskliga rättigheter, speciellt de som kommer i uttryck i Barnkonventionen, är vår vision en miljö som möjliggör att mammor, familjer och andra vårdnadshavare ska kunna göra informerade val om optimalt uppfödningssätt, som är definierat som enbart amning i sex månader och därefter skall barnen fortsätta att ammas med tillägg av lämplig kost upp till två års ålder eller längre.

För att uppnå denna vision krävs kunnigt, praktiskt stöd som också är nödvändigt för att uppnå högsta standard av hälsa och utveckling för späda och små barn, vilket är den universellt erkända rättigheten för varje barn.

Innocentideklarationen 2005 - Läs hela deklarationen här

Innocentideklarationen 1990 - Läs hela deklarationen här 

Text: Elisabeth Kylberg, mars 2006