Get Adobe Flash player

Amma adoptivbarn/ej biologiskt barn

Att amma ett barn som du själv inte har fött är fullt möjligt - även du som inte fött barn kan få upp en mjölkproduktion. Huvudsyftet brukar vara att det är ett bra sätt att knyta an, tillfredsställa sugbehov, ge trygghet osv... alla fördelar som amningen har! Att det sen också kommer bröstmjölk får ses som ett extra bonus! Det som krävs är egentligen "bara" ett barn som vill suga!

Så här kan det vara
Under graviditeten förändras brösten. Förändringar tar runt fyra till fem månader. För den som adopterar ett barn måste denna process ske under kortare tid. Därför är det bra att sätta igång med att påverka brösten så snart du har fått besked om nära förestående adoption. Det kan ta allt från fyra dagar till sex veckor för dig att börja producera bröstmjölk.

Brösten påverkas av hormoner som utsöndras när brösten stimuleras. Genom att stimulera bröstvårtan skickas signaler upp till hjärnan som då utsöndrar hormonerna prolaktin och oxytocin som styr mjölkproduktionen. I och med att brösten stimuleras kan deras storlek och form förändras. Utsöndringen av hormonerna kan också påverka humöret.

Så här kan du förbereda dig
Hyr gärna en elektrisk pump som kan pumpa båda brösten samtidigt. Att pumpa båda brösten tar så klart hälften så lång tid, men det ger också en bättre mjölkproduktion. Börja pumpa så snart du vet att adoptionen är på gång, även om detta innebär att du pumpar i fyra månader. Du behöver inte pumpa enligt ett schema. Gör det du kan. Om du har möjlighet att pumpa två gånger om dagen, gör det. Om du kan pumpa en gång om dagen på vardagarna, men sex gånger på helgerna, gör det. 

Du kan också handmjölka hela tiden eller då du inte har pumpen till hands. Oavsett metod kommer bröstmjölken långsamt. De första dropparna som kommer är inte råmjölk, s k kolostrum. Det produceras bara i samband med graviditet. 

Med tiden producerar du alltmer mjölk och kan även känna hur mjölkkörtlarna förändras, det kan sticka till eller ömma i brösten. Den som har burit barnet har bröstmjölk som i början innehåller mer laktos (socker), fett och zink. När barnet trappar ner på amningen ökar istället halterna av natrium (salt), protein och järn. Den bröstmjölk som är från föräldern som inte fött barnet, följer samma mönster, fast baklänges, under tiden hen stimulerar fram sin mjölkproduktion.

Vad är realistiskt att förvänta sig?
En amerikansk studie från 1978 av 240 adoptivmammor med spädbarn visar att ungefär två tredjedelar av dem producerade tillräckligt mjölk efter tio till tolv veckor av amning för att täcka 50 - 75% av barnets behov. Du kommer kanske aldrig att kunna producera tillräckligt mycket mjölk för att helt försörja ditt barn, även om det kan hända. Försök att inte nedslås om du "bara" får ut lite med pumpen eftersom en pump aldrig kan få ut lika mycket mjölk som ett barn som har ett tillräckligt stort tag. Den främsta anledningen till att pumpa innan barnet kommer är för att påbörja förändringarna i dina bröst så att du kan börja producera mjölk.

Läs mer:

Lact-Aid
La Leache League International
The Adoptive Breastfeeding Resource Website
Breastfeeding the Adopted Child