Get Adobe Flash player

Vad kan jag äta/inte äta när jag ammar?

Det bästa är att äta en allsidig kost så att du får i dig de näringsämnen du behöver. Du behöver mer vatten än vanligt när du ammar, så se till att du dricker ofta. Du kan äta så gott som all mat när du ammar. Det enda du behöver undvika är den fisk som kan innehålla höga halter av miljögifter, främst insjöfisk och fet fisk från Östersjön, en lista med all fisk finns på Livsmedelsverkets hemsida, Livsmedelsverkets råd om mat för dig som ammar.

Vissa barn kan ibland reagera på födoämnen i mammans kost med till exempel magknip eller utslag, men det är också vanligt att barn inte alls påverkas av vad mamman äter. Om du misstänker att ditt barn reagerar negativt på något i din kost, undvik det födoämnet en tid och prova sedan igen. 

Koffein
Du kan dricka kaffe, te och andra koffeinhaltiga drycker. Koffein går över i bröstmjölken i låg grad och en kopp kaffe ger en halt i bröstmjölken på cirka en % av mammans nivå, vilket normalt inte påverkar barnet. Koffein bryts dock ner långsammare i spädbarn än i vuxna och man har sett att stora mängder kaffe (t ex sex till åtta koppar per dag) kan påverka barnet så att det blir hyperaktivt och får svårt att sova. Om du märker att barnet skriker mycket och sover dåligt kan du prova att dricka mindre kaffe, te och andra koffeinhaltiga drycker för att se om barnet blir lugnare. 

Läkemedel
Många läkemedel går över i bröstmjölken, men i flera fall i så små mängder att de inte påverkar barnet. På bipacksedeln finns uppgifter om läkemedlet är lämpligt att ta när du ammar. Det finns även information om olika läkemedel på Fass och på Janusinfo 
Vid läkarbesök, tala alltid om att du ammar. 

Nikotin
Om du röker får bröstmjölken högre halt av nikotin än ditt blod. Det bästa är att inte röka alls när du ammar. Om du inte kan låta bli att röka bör du ändå fortsätta amma, eftersom amningens positiva effekter väger tyngre än rökningens negativa effekter. Röker du, så rök precis efter att du har ammat så finns det mindre nikotin kvar i din bröstmjölk när du ska amma nästa gång.

Alkohol
Om du dricker alkohol får bröstmjölken samma alkoholhalt som ditt blod. När alkoholen bryts ner av din kropp försvinner den samtidigt från bröstmjölken. Det finns ingen anledning att mjölka ur och slänga mjölk för att man har druckit. Enligt Livsmedelsverket råd för dig som ammar kan man dricka ett till två glas vin, eller motsvarande mängd alkohol, en till två gånger i veckan utan att det innebär några medicinska risker för barnet. Oavsett den medicinska effekten på barnet är det viktigt för alla som lever med barn att komma ihåg att även små mängder alkohol kan göra att man till exempel blir fumlig och får sämre omdöme, vilket kan öka risken för olyckor. 

Naturläkemedel
Eftersom man inte vet hur de flesta naturläkemedel påverkar barnet så bör du vara försiktig med dessa när du ammar. 

 


Källor:

  • Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession. Ruth A. Lawrence, Robert M. Lawrence. Elsevier Mosby 2005
  • Livsmedelsverkets råd om mat för dig som ammar