Get Adobe Flash player

Rätt att amma på arbetstid

 

I Föräldraledighetslagen (1995:584) står det:

§ 4,

En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Om hon inte är ledig på annan grund skall två veckor av denna mammaledighet vara obligatoriska under tiden före eller efter förlossningen. 

Arbetstagaren har också rätt att vara ledig för att amma barnet.  

Mammaledighet behöver inte vara förenad med att föräldrapennning betalas ut. Vid ledighet för att amma barnet gäller inte § 10-15, lag (2000:580).


Källa: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19950584.htm