AMNINGSHJÄLPENS ARBETSGRUPPER


NAFIA

Sedan 2104 är Nordiska Arbetsgruppen För Internationella Amningsfrågor (NAFIA) en arbetsgrupp inom Amningshjälpen.

NAFIA arbetar för ökad information om amningens betydelse ur ett samhällsperspektiv både internationellt och i Sverige

NAFIA vill öka engagemanget i vårt land i dessa frågor

Amning är ett oöverträffat sätt att ge späda och små barn optimala möjligheter till hälsa och god utveckling

Worlds Health Organization - WHO - och hälsomyndigheterna i de flesta av världens länder rekommenderar amning

WHO rekommenderar att spädbarn ammas och inte får någon annan föda det första halvåret och därefter fortsattsatt amning i kombination med annan föda upp till två års ålder eller längre

Av alla världens barn är det endast 40 % som uteslutande ammas under sitt första halvår

Läs mer om amningens fördelar för barn och mamma:
www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/en/

 

AMNINGSHJÄLPENS LOKALGRUPPER