Behöver du råd och stöd?


På dessa sidor kan du hitta kontaktinformation till våra amningsrådgivare - hjälpmammorna!
Du kan kontakta dem via telefon, sms, mail eller Facebook, se menyn ovan.Vad är en hjälpmamma?
En hjälpmamma i Amningshjälpen är en vanlig person med ett lite extra stort amningsintresse,
oftast själv förälder, som;

- Har varit aktiv medlem i minst sex månader

- Inte har något samröre med barnmatsindustrin

- Har läst de böcker, dokument och artiklar som krävs för att bli godkänd som hjälpmamma

- Har skrivit ett godkänt hjälpmammaprov - vilket innebär att hen har visat prov på både
  kunskap inom ämnet, men även förmågan att bemöta föräldrar på ett bra och ödmjukt sätt

- Kommer stötta dig i din situation och hjälpa till utifrån de önskemål du har kring amningen


Alla hjälpmammor är olika, har olika erfarenheter och uttrycker sig olika. Är du inte nöjd
med ditt svar får du gärna höra av dig här och försöka med en annan hjälpmamma!