Bli kursledare

För att kunna bli kursledare behövs följande:

 •  Du behöver bli/vara aktiv medlem i AmningshjälpenLäs mer på Amningshjälpens hemsida om att bli medlem och maila dina kontaktuppgifter och födelseårtal till  Kontoret
 • Du behöver läsa på Amningshjälpens hemsida vad det innebär att vara hjälpmamma och hur du blir hjälpmamma
 • Du behöver göra Amningshjälpens hjälpmammeprov och bli godkänd på provet
 • Som kursledare vill vi att du även är aktiv inom Amningshjälpen som hjälpmamma, vilket innebär att du behöver ha ideell rådgivning via telefon och/eller sms och/eller mail och/eller ha rådgivning i våra Facebookgrupper. Du behöver även vara aktiv i lokalgruppen där du bor

När du har blivit medlem (eller om du redan är medlem) och påbörjat ditt hjälpmammeprov (eller blivit klar med det) vill vi att du:

 • Går kursen själv som deltagare och etablerar kontakt med en coach/mentor, som är aktiv kursledare
 • Håller en kurs tillsammans med din coach/mentor och har samtal med din coach kring upplägget med administration, pedagogik mm
 • Tar kontakt med ditt närmaste Sensuskontor och informerar om att du håller på att utbilda dig till kursledare

OBS! Startas det inga kurser där du bor kontaktar du arbetsgruppen via mail

Lite praktisk information om att vara kursledare:

 • Arvodet för varje kurs är 3 000 kr (förutom den första kursen som du håller med din coach, då det är COACHEN som får arvodet)
 • Du får låna en kursväska (ev dela väska med någon annan) med amningslitteratur, amningsfilmer, amningshjälpmedel, dockor, demonstrationsbröst mm som du använder i dina kurser
 • Du får tillgång till material för att kunna göra en egen kursledarpärm 
 • Du fyller i Bokakursformuläret och när kursen startat fyller du i antal deltagare
 • Deltagarna ska få en utvärderingslänk som du (vi har nu en diskussion om Sensus ska maila länk istället) mailar till dem inför sista tillfället
 • Kurserna annonseras på Sensus hemsida
 • Deltagarna (minst fem betalande och max 12 - 20 deltagare totalt på varje kurs) anmäler sig till kursen via Sensus hemsida 
 • Både den som är gravid och eventuell partner/annan närstående är välkomna
 • En vårdpersonal kan delta per kurs
 • Kursen är kostnadsfri eller har lägre deltagaravgift på orter där vi har bidrag under 2017. På orter där vi inte har bidrag är kostnaden 800 kr/deltagare eller par. Aktiva medlemmar i Amningshjälpen betalar 250 kr/deltagare eller par. Vi behöver få in minst 4 000 kr i deltagaravgifter för att få ihop till ledarkostnader
 • Det är du som ledare som bestämmer när du har kursen. Det kan vara förmiddag, lunch, eftermiddag, kväll eller helg. De flesta ledare har kurs en gång i veckan. Vissa har intensivkurser och då kan det bli två gånger på en vecka i två veckor eller så har de kurs  två helger i rad. Det finns möjlighet till flexibilitet

 Läs under flikarna till vänster på hemsidan för att få mer information om kurser, kursorter och våra ansökningar. Läs dem gärna för att få en bättre bild av verksamheten.

 • På vår Facebooksida - Amningskurs för blivande föräldrar – med fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden - finns också en hel del information
 • Vi har även en Facebookgrupp för kursledare, som du blir inbjuden till när du är färdigutbildad
 • Kursledarna har även en inlogg på hemsidan med detaljerad information och material till kurserna

Vill du bli kursledare?

Hör av dig till arbetsgruppen via  mail.